Προεδρικό διάταγμα 14/2/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) (ΦΕΚ 414/Δ/1095), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση β, στη δεύτερη σειρά, οι λέξεις με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, διαγράφονται.

 

2. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 3, οι τελευταίες λέξεις του πρώτου εδαφίου για τα εντός των ορίων των οικισμών τμήματα, διαγράφονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.