Προεδρικό διάταγμα 20/9/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνουμε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου με την ονομασία Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης στο Μαρούσι Αττικής που βρίσκεται επί των Λεωφόρων Κηφισίας και Κύμης και το οποίο έχει ως εξής:

 

α. Ως βασικός χωρικός προσδιορισμός (επενδυτική ταυτότητα) του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης ορίζεται η κατηγορία 3 Θεματικά Πάρκα - Εμπορικά Κέντρα - Αναψυχή των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και όρων δόμησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος Β του νόμου 3986/2011.

 

β. Οι ειδικότερες χρήσεις γης, που επιτρέπονται στο δυτικό τμήμα του κτιρίου, μεταξύ των αξόνων 1 έως 11, είναι οι εξής:

 

α)α) Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

β)β) Εμπορικά Καταστήματα.

γ)γ) Χώροι Συγκέντρωσης Κοινού, στους οποίους πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, auditorium και ειδικές προβολές. Στους χώρους αυτούς μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και δύο κατ' ανώτατο όριο αίθουσες κινηματογράφου χωρητικότητας μέχρι 150 θέσεων η καθεμία.

δ)δ) Εστίαση - Αναψυχή.

ε)ε) Γραφεία.

στ)στ) Παιδική Αναψυχή - Γυμναστήριο.

ζ)ζ) Υπόγειος Βοηθητικός Χώρος και Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων 250 θέσεων.

 

2. Για τον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης, ορίζονται περιορισμοί σχετικά με τις επιμέρους χωροθετήσεις χρήσεων στους άξονες 1 έως 11 ως εξής:

 

α. Για το Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων 2004 τουλάχιστον 3.000 m2.

β. Για τα Εμπορικά Καταστήματα μέχρι 2.000 m2.

γ. Για τους Χώρους Συγκέντρωσης Κοινού μέχρι 1.500 m2.

δ. Για την Εστίαση - Αναψυχή μέχρι 1.500 m2.

ε. Για τα Γραφεία μέχρι 3.000 m2.

στ. Το εμβαδόν που αφορά την Παιδική Αναψυχή ή Γυμναστήριο προσδιορίζεται με βάση το τελικό εμβαδόν των υπολοίπων χρήσεων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2.500 m2.

ζ. Για τον Υπόγειο Βοηθητικό Χώρο και το Χώρο Στάθμευσης Αυτοκινήτων μέχρι 7.300 m2.

 

3. Το κτίριο νοείται ως ενιαία ανάπτυξη. Τα συνολικά μεγέθη των χρήσεων για το σύνολο του κτηρίου μεταξύ των αξόνων 1 έως και 42, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του ήδη διαμορφωμένου εμπορικού κέντρου Golden Hall, είναι τα εξής:

 

α. Εμπορική Χρήση Καταστήματα μέχρι 39.000 m2.

β. Εστίαση - Αναψυχή μέχρι 5.260 m2.

γ. Γραφεία μέχρι 8.500 m2.

δ. Κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι 28.500 m2.

ε. Υπόγειοι Χώροι στάθμευσης 67.000 m2.

στ . Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων τουλάχιστον 3.000 m2.

ζ. Χώροι συγκέντρωσης μέχρι 1.500 m2.

η. Το εμβαδόν που αφορά Παιδική Αναψυχή ή Γυμναστήριο, προσδιορίζεται με βάση το τελικό εμβαδόν των υπολοίπων χρήσεων, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2.500 m2.

 

4. Οι χρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αφορούν στο δυτικό τμήμα του κτιρίου, μεταξύ των αξόνων 1 - 11, υλοποιούνται εντός του υφιστάμενου κελύφους του κτιρίου, χωρίς επέκταση ή μεταβολή της δόμησης και κάλυψης αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.