Προεδρικό διάταγμα 21/12/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί δομήσεως των ανεγερθησομένων κτιρίων εντός του διά της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος δημιουργούμενου οικοδομικού τετραγώνου καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το της ελευθέρας συνθέσεως.

 

2. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων των σημειουμένων υπό στοιχεία Α, Β, Γ και Δ εις το άνω διάγραμμα, καθορίζεται ως κάτωθι:

 

α) Διά τα κτίρια υπό στοιχεία Α 8.5 m.

 

β) Διά το κτίριον υπό στοιχείον Β 29.5 m.

 

γ) Διά τα κτίρια υπό στοιχείον Γ 33 m.

 

δ) Διά τα κτίρια υπό στοιχείον Δ 36.5 m.

 

3. Ως αφετηρία μετρήσεως του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των ανεγερθησομένων κτιρίων λαμβάνεται η μέση στάθμη του διά του άρθρου 1 (παράγραφος 1) του παρόντος διατάγματος δημιουργούμενου πεζοδρομίου.

 

4. Συντελεστής δομήσεως 5.4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 09-08-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 697/Δ/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.