Προεδρικό διάταγμα 21/12/79

ΠΔ 21-12-1979: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών διά την ανέγερση κτιρίων με το σύστημα της ελευθέρας συνθέσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-12-1979: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών διά την ανέγερση κτιρίων με το σύστημα της ελευθέρας συνθέσεως, (ΦΕΚ 39/Δ/1980), 24-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 60 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 738/1975, 34/1977 και 36/1977 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 662/1975, 617/1977, 1374/1977 και 1536/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 260060/1979 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα, περί παραιτήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημίωσης για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, κ.λ.π.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1215/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-12-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.