Προεδρικό διάταγμα 21/3/02c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται, κατά τομείς Ι και ΙΙ όμως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (β κατοικία)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

2. Κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν κατά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 30% της επιφάνειάς τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,3.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ (εντός ορίων οικισμού)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m.

 

Γ. Και για τους δύο τομείς ισχύουν τα παρακάτω:

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη του κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 30-09-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 750/Δ/1991), διόρθωση (ΦΕΚ 194/Δ/1992).

 

Το προηγούμενο εδάφιο β δεν ισχύει για τις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού.

 

2. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

Δ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ορίζονται ως εξής:

 

α) χώρος πολιτιστικού κέντρου:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,3
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού 7,5 m.
Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου 4 m τουλάχιστον.

 

β) χώρος εκκλησίας:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,2
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού 7,5 m.
Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου 4 m τουλάχιστον.

 

γ) Χώρος παιδικού σταθμού:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,3
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού 4 m.
Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου 4 m τουλάχιστον.

 

δ) Χώροι νηπιαγωγείου:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,4
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου: 1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4 m.
Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου 4 m τουλάχιστον.

 

ε) Χώροι δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, λυκείου:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας του χώρου.
Συντελεστής δόμησης: 0,2
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m.
Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου 4 m τουλάχιστον.

 

Ε. Επιπλέον των ανωτέρων ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους 1,5 m.

 

2. Επιβάλλεται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης ως εξής:

 

Τουριστικά καταλύματα, 1 θέση ανά 10 κλίνες.
Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής, εμπορικές χρήσεις και κτίρια κοινωφελούς εξυπηρέτησης, 1 θέση ανά 60 m2 μετρούμενων και των ημιυπαίθριων χώρων.
Κατοικία 1 θέση ανά 80 m2.

 

3. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος από την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έλεγχος κατά την εκσκαφή των θεμελίων.

 

4. Στους κοινόχρηστους χώρους της παραλίας επιτρέπεται η διαμόρφωση ανοικτών χώρων άθλησης, παιδικών χαρών και πρασίνου όπως οι χώροι αυτοί φαίνονται στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος. Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή μη μόνιμων λουτρικών εγκαταστάσεων μέγιστης επιφάνειας 40 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.