Προεδρικό διάταγμα 21/6/96b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 20-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 μετά τις λέξεις τεχνητής μέταξας προστίθενται οι λέξεις και συνθετικών ινών.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:

 

{δ. Για τη μεταφορά συντελεστού δόμησης των βαρυνομένων (ρυμοτομούμενων) ακινήτων ο συντελεστής δόμησης των προηγουμένων β και γ λογίζεται ως 0,8.}

 

3. Το εδάφιο β της παραγράφου 13 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έτοιμου σκυροδέματος που βρίσκονται στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία Α και Β και οργανώνουν τη λειτουργία τους σε κλειστούς χώρους μπορούν να παραμείνουν 10 έτη από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.