Προεδρικό διάταγμα 20/9/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις βιομηχανίας - βιοτεχνίας χαμηλής και μέσης όχλησης πλην των αναφερομένων στο άρθρο 7 μόνο για τις νόμιμα υφιστάμενες βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες, καθώς επίσης και για μονάδες που προέρχονται από μετεγκατάσταση από την περιοχή του Ελαιώνα που λειτουργούν νόμιμα. Από τις εντός σχεδίου περιοχές κατοικίας των Δήμων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αθηναίων μόνο για τα διαμερίσματα 3 και 4 και από την εντός σχεδίου περιοχή κατοικίας νότια των γραμμών του τρένου του δήμου Μοσχάτου επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των μονάδων που νομίμως υφίσταντο στις 14-02-1991 και οι οποίες λειτουργούν συνεχώς μέχρι την ημερομηνία αίτησης για μετεγκατάσταση.

 

Επίσης επιτρέπονται:

 

γραφεία,
κτίρια στάθμευσης,
κτίρια αποθήκευσης, που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις παραπάνω μονάδες,
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στην περιοχή.

 

2. Σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο Α1 σε ένα από τα διαγράμματα του άρθρου 1 επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση παραγωγής τεχνητής μέταξας και συνθετικών ινών.

 

Σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο Α2 σε ένα από τα διαγράμματα του άρθρου 1 επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση παραγωγής προϊόντων χάρτου.

 

Σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου που χαρακτηρίζεται με το στοιχείο Α3 σε ένα από τα διαγράμματα του άρθρου 1 επιτρέπονται οι παρακάτω βιομηχανικές χρήσεις:

 

α. παραγωγή ειδών οικιακής χρήσεως εκ πλαστικής ύλης,

β. επεξεργασία οσπρίων και ορύζης,

γ. παραγωγή χρωμάτων και συνθετικών ρητινών, καθώς και αποθηκευτικοί χώροι.

 

Οι παραπάνω χρήσεις τελούν υπό τον όρο της καταρτίσεως και εγκρίσεως μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιβολής αντιστοίχων περιβαλλοντικών όρων.

 

Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνση των παραπάνω δραστηριοτήτων θα κινηθεί η διαδικασία, ώστε τα αντίστοιχα γήπεδα να χαρακτηρισθούν ως χώροι κοινοχρήστου πρασίνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του από 21-06-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 742/Δ/1996).

 

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Β επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εμπορικά καταστήματα
γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
διοίκηση
εστιατόρια, αναψυκτήρια
χώροι συνάθροισης κοινού
κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου
κτίρια αποθήκευσης
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
πρατήρια βενζίνης
πρατήρια υγραερίου
κτίρια στάθμευσης
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

 

Στους παραπάνω οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι νόμιμα υφιστάμενες βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης και η μετεγκατάσταση τέτοιων μονάδων προερχομένων από την περιοχή Ελαιώνα.

 

Συνεργεία αυτοκινήτων, βαφεία και φανοποιεία επιτρέπεται να μετεγκαθίστανται και από την περιοχή του Ελαιώνα και τις εντός σχεδίου περιοχές κατοικίας των Δήμων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

Σε υφιστάμενα συνεργεία τα οποία δεν έχουν προσαρμοσθεί στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988) αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους, σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι περιοχές Α και Β όπως περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους αντικαθιστούν και οριστικοποιούν τις βιομηχανικές ζώνες (ΕΜ) του προεδρικού διατάγματος 84/1984.

 

4. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Γ επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εμπορικά καταστήματα
γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
διοίκηση
εστιατόρια, αναψυκτήρια
χώροι συνάθροισης κοινού
κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
πρατήρια βενζίνης
πρατήρια υγραερίου
κτίρια στάθμευσης
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

 

Επίσης εξακολουθούν να λειτουργούν τα νομίμως υφιστάμενα συνεργεία αυτοκινήτων, βαφεία και φανοποιεία και επιτρέπεται η μετεγκατάσταση άλλων από την περιοχή του Ελαιώνα και τις εντός σχεδίου περιοχές κατοικίας των Δήμων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

Σε υφιστάμενα συνεργεία τα οποία δεν έχουν προσαρμοσθεί στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους σε χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Τους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία Δ1 επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εμπορικά καταστήματα
γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
διοίκηση
εστιατόρια, αναψυκτήρια
χώροι συνάθροισης κοινού
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
πρατήρια βενζίνης
κατοικία
πολιτιστικά κτίρια
κτίρια εκπαίδευσης
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

 

6. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Δ2 επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εμπορικά καταστήματα
γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
διοίκηση
εστιατόρια, αναψυκτήρια
χώροι συνάθροισης κοινού
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
πρατήρια βενζίνης
κατοικία
κτίρια εκπαίδευσης
επαγγελματικά εργαστήρια, όπως αυτά αναφέρονται στη στήλη γενικής κατοικίας του πίνακα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984)
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

 

7. Στους οικοδομικούς χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Ε επιτρέπεται η χρήση των πρακτορείων μεταφορών.

 

8. Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%. Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτήρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.

 

Για την εγκατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων θα υποβάλλεται εφ' άπαξ μελέτη στον Οργανισμό Αθήνας σε έκταση τουλάχιστον ενός οικοδομικού τετραγώνου που θα εγκρίνεται με υπουργική απόφαση, ο δε συντελεστής δόμησης για το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων δεν θα υπερβαίνει το 0,1.

 

Στους χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που εμφανίζονται με το στοιχείο Ρ στα διαγράμματα του άρθρου 1, όπως και στους υπόλοιπους χώρους κοινοχρήστου πρασίνου, επιτρέπεται η υπόγεια κατασκευή χώρων στάθμευσης ή υπογείων χώρων άλλων χρήσεων (αποθηκών υγιεινής κλπ.) σύμφωνα με τις παραγράφους 1)α, β και γ του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992). Το ποσοστό κάλυψης των υπογείων αυτών κατασκευών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας των κοινοχρήστων χώρων με στοιχεία Ρ και το 50% της επιφανείας των υπολοίπων κοινοχρήστων χώρων. Οι παραπάνω χώροι επιτρέπεται να συμπληρώνονται και με τις ελάχιστες απαιτούμενες υπέργειες διαμορφώσεις αναγκαίες για την εξυπηρέτησή τους.

 

Η μελέτη κατασκευής και λοιπές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 του νόμου 2052/1992.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περιοχή Αγίας Άννας του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, η οποία εμπίπτει στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα που έχει καθοριστεί Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο έχει εγκριθεί με το από 22-09-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 750/Δ/1988).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του από 11-04-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 363/Δ/2002), με την παράγραφο 5)i του άρθρου 29 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.