Προεδρικό διάταγμα 21/8/95

ΠΔ 21-08-1995: Τροποποίηση του 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός σχεδίου και κατάργηση των υπ' αριθμών 697/1979 και 1339/1981 προεδρικών διαταγμάτων (ΦΕΚ 749/Δ/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-08-1995: Τροποποίηση του 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών όρων ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός σχεδίου και κατάργηση των υπ' αριθμών 697/1979 και 1339/1981 προεδρικών διαταγμάτων (ΦΕΚ 749/Δ/1987), (ΦΕΚ 663/Δ/1995), 06-09-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου 960/1979 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 12 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την 382/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.