Προεδρικό διάταγμα 22/10/13c

ΠΔ 22-10-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ζωγράφου στο οικοδομικό τετράγωνο 387 και καθορισμός χρήσεων γης διατηρητέων κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-10-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ζωγράφου στο οικοδομικό τετράγωνο 387 και καθορισμός χρήσεων γης διατηρητέων κτιρίων, (ΦΕΚ 393/ΑΑΠ/2013), 08-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Υ157/2012 (ΦΕΚ 2312/Β/2012) και Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β/2013) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 65/2011, 196/2011, 244/2011 και 132/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 120/2009, 146/2009, 78/2010 και 82/2010 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 36/2012 και 63/2012 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

9. Την από 25-08-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων Ζωγράφου και Αχαρνών από το Υπουργείο Οικονομικών (ΦΕΚ 183/Α/2011) που κυρώθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9170/2012 δήλωση ιδιοκτητών του χώρου περί προθέσεως δωρεάς προς το Δήμο του 50% της ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην 19.928/2007 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Δρόσου.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 217/2013 και 282/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-10-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.