Προεδρικό διάταγμα 22/12/94

ΠΔ 22-12-1994: Κατασκευή εναέριας γέφυρας για τη σύνδεση οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-12-1994: Κατασκευή εναέριας γέφυρας για τη σύνδεση οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 1390/Δ/1994), 30-12-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 6) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την 118/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίνδου (νομού Θεσσαλονίκης).

 

5. Τα 28132/644/22-04-1994 και 34275/889/06-06-1994 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών νομού Θεσσαλονίκης.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Την 440/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-12-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.