Προεδρικό διάταγμα 22/2/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το ειδικό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης καθορίζονται:

 

α) οι χρήσεις κατά ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και κατά ζώνες Ι και ΙΙ, όπως φαίνονται στα 2 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ αντίστοιχα και

 

pd.22.2.02.2

pd.22.2.02.3

 

β) η γενική διάταξη των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών δραστηριοτήτων όπως φαίνονται στα 3 σχετικά πρωτότυπα Σχέδια Γενικής Διάταξης σε κλίμακα 1:1000.

 

pd.22.2.02.4

pd.22.2.02.5

pd.22.2.02.6

 

Ακριβή αντίτυπα των παραπάνω διαγραμμάτων (περιπτώσεις α και β) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 2198/2002 πράξη δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με το παρόν διάταγμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.