Προεδρικό διάταγμα 22/2/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ολυμπιακή χρήση Α.

 

Ζώνη Ι (Περιοχή μόνιμων εγκαταστάσεων) Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 33.000 m2.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 10,00 m, με εξαίρεση το ύψος των πύργων ελέγχου λιμένα και αγώνων, καθώς και το ύψος του κτιρίου αποθήκευσης σκαφών, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 15,00 m.

 

Β. Ζώνη ΙΙ (Περιοχή μόνιμων και προσωρινών εγκαταστάσεων)

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων και προσωρινών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για την διεξαγωγή των δοκιμαστικών αγώνων του 2002 και 2003. Η τοποθέτηση και απομάκρυνση των προσωρινών εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999, όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 5.000 m2.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 10,00 m, με εξαίρεση το ύψος των κτιρίων αποθήκευσης σκαφών, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 15,00 m.

 

Γ. Ζώνη ΙΙΙ (περιοχή προσωρινών εγκαταστάσεων)

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για την διεξαγωγή των δοκιμαστικών αγώνων του 2002 και 2003. Η τοποθέτηση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999, όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

2. Μεταολυμπιακή χρήση

 

Α. Ζώνη Ι (Περιοχή εγκαταστάσεων τουρισμού αναψυχής και ναυταθλητισμού)

 

Περιοχές ΙΑ και ΙΒ (Περιοχή εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής)

 

Στην περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 18)α του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), με εξαίρεση τις εξής χρήσεις: ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, γήπεδα γκολφ, κατοικίες, καζίνο και κτίρια στάθμευσης και εγκατάστασης μέσων μαζικών μεταφορών.

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 31.000 m2, εκ των οποίων 5.000 m2 κατ' ανώτατο όριο στον πρώτο όροφο (στάθμη + 6,50 m), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 10,00 m, με εξαίρεση το ύψος των πύργων ελέγχου λιμένα και αγώνων, καθώς και το ύψος του κτιρίου αποθήκευσης σκαφών, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 15,00 m.

 

Περιοχή IΓ (Περιοχή Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων)

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και των τοπικών ναυταθλητικών ομίλων.

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 5.000 m2.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 10,00 m με εξαίρεση το ύψος των κτιρίων αποθήκευσης σκαφών, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 15,00 m.

 

Β. Ζώνη II (Περιοχή Παράκτιου Πάρκου)

 

Περιοχή ΙΙΑ

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, καθώς και αναψυκτήρια Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 1.800 m2.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 4,00 m

 

Περιοχή II Β

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, καθώς και αναψυκτήρια Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια: 200 m2.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 4,00 m.

 

Περιοχή II Γ

 

Η περιοχή αυτή αποτελεί περιοχή ελευθέρων χώρων, στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση.

 

3. Σε όλες τις ζώνες που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, η τοποθέτηση των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνον στους χώρους που σημειώνονται με περίγραμμα στα διαγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.