Προεδρικό διάταγμα 22/4/97

ΠΔ 22-04-1997: Έγκριση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του ιστορικού τόπου Λαδάδικα Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-04-1997: Έγκριση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του ιστορικού τόπου Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 374/Δ/1997), 13-05-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρα 3 και 70, περί εγκρίσεως τροποποιήσεως των σχεδίων πόλεων.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα το άρθρο 4 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

 

6. Την απόφαση Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

7. Την απόφαση ΔΙΛΑΠ/Γ/24917/1598/1985 (ΦΕΚ 350/Β/1985) του ΥΠΠΕ με την οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης ως ιστορικός τόπος.

 

8. Τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στις συνεδριάσεις 25η/1993 (αριθμός απόφασης 1822/1993) και 16η/1994 (αριθμός απόφασης 1069/1994) σχετικά με την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

9. Την βεβαίωση του Δήμου Θεσσαλονίκης (με ημερομηνία 21-06-1994) ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των Λαδάδικων καμία ιδιοκτησία δεν ρυμοτομείται και κανένα κτίσμα δεν θίγεται.

 

10. Τα έγγραφα 390/1995 της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και 3957/1995 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας που αναφέρεται στην προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

11. Την από 19-12-1995 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

12. Τη γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 40 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης στη συνεδρίασή του της 11-01-1996.

 

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

14. Τη γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 100/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-04-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.