Προεδρικό διάταγμα 23/1/85

ΠΔ 23-01-1985: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 31-01-1978 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ιωαννίνων (ΦΕΚ 71/Δ/1978) ως και χαρακτηρισμός περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων ως παραδοσιακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-01-1985: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από [ΠΔ] 31-01-1978 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ιωαννίνων (ΦΕΚ 71/Δ/1978) ως και χαρακτηρισμός περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων ως παραδοσιακής, (ΦΕΚ 48/Δ/1985), 22-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 79 (παράγραφος 6), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977) και 80.

 

3. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής Αποφασιστικής κ.λ.π. (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις από 25-01-1984 και 26-09-1984 αιτιολογημένες εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

6. Την υπ' αριθμόν 65/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 583/1984 και 733/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια-τάγματος.

 

Αθήνα, 23-01-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 28-07-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 605/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.