Προεδρικό διάταγμα 23/6/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών περιοχής Αθηνών, της οποίας οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια του άρθρου 1 του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως καθορίσθηκαν κατά τομείς δια του από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955), ως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως, ήτοι:

 

Τομεύς Α

μέγιστος αριθμός ορόφων 7

Τομεύς Β

μέγιστος αριθμός ορόφων 4

Τομεύς Γ

μέγιστος αριθμός ορόφων 3

Τομεύς Δ

μέγιστος αριθμός ορόφων 9

Τομεύς Ε

μέγιστος αριθμός ορόφων 7

Τομεύς Ζ

μέγιστος αριθμός ορόφων 6

Τομεύς Η (όπου ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

μέγιστος αριθμός ορόφων 4

Τομεύς Η (όπου δεν ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

μέγιστος αριθμός ορόφων 3

Τομεύς Ι (όπου ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

μέγιστος αριθμός ορόφων 6

Τομεύς Ι (όπου δεν ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

μέγιστος αριθμός ορόφων 5

Τομεύς Κ

μέγιστος αριθμός ορόφων 8

Τομεύς Λ (όπου ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

μέγιστος αριθμός ορόφων 6

Τομεύς Ι (όπου δεν ίσχυε η προσαύξησις του αναγκαστικού νόμου 395/1968)

μέγιστος αριθμός ορόφων 4

Τομεύς Μ

μέγιστος αριθμός ορόφων 5

 

2. Δια τις περιοχές δια τις οποίας έχουν εκδοθεί και ισχύουν ειδικά Διατάγματα υψών και όρων δομήσεως, παραμένει ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το ύψος των οικοδομών ως προκύπτουν εκ των διατάξεων τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καταργήσεις συντελεστών δόμησης βλέπε άρθρο 5 του από 02-07-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 704/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.