Προεδρικό διάταγμα 23/7/85c - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τις 25-07-1985 είχαν τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστη διάσταση 4 m.

 

4. Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

5. Οικόπεδα που υπάγονται στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 εξακολουθούν να θεωρούνται οικοδομήσιμα μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικά οφειλόμενης εισφοράς σε γη ή μετά την μετακίνησή τους σε άλλη θέση, εφόσον έχουν τουλάχιστον 4 m πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο και εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστη πλευρά 4 m.

 

Σε περίπτωση που το εμβαδόν οικοπέδου υπαγομένου στο άρθρο 25 του νόμου 1337/1983 αυξηθεί με την πράξη εφαρμογής ή με οποιαδήποτε δικαιοπραξία, το προκύπτον οικόπεδο θα θεωρείται οικοδομήσιμο.

 

6. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

7. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.2 για τα οικόπεδα που υπάρχουν στις 10-03-1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο από 150 m2 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

8. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης ως Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

9. Μέγιστο ύψος κτιρίων 11.5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 128263/204/1987 απόφασης (ΦΕΚ 763/Δ/1987) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 441615/1639/1987 απόφασης (ΦΕΚ 1272/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.