Προεδρικό διάταγμα 23/7/85c

ΠΔ 23-07-1985: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σταυρός - Χαλκηδόνα των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου (Αττικής) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης του Δήμου Νίκαιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-1985: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σταυρός - Χαλκηδόνα των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου (Αττικής) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης του Δήμου Νίκαιας, (ΦΕΚ 393/Δ/1985), 28-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.

 

5. Το υπ' αριθμόν 924/02-04-1985 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά.

 

6. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

7. Την υπ' αριθμόν 36780/1439/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Σταυρός - Χαλκηδόνα των Δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου (Αττικής).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 547/1983, 93/1984, 371/1984, 524/1984, 142/1984 και 266/1984 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας και τις υπ' αριθμούς 171/1984 και 41/1984 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 4/1985-3/1985, 4/1985 και 2/1985-7/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 533/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.