Προεδρικό διάταγμα 23/7/85c - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν μέχρι την ισχύ της από 27-07-1987 τροποποίησης (ΦΕΚ 763/Δ/1987) του από 23-07-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 393/Δ/1985), να εκδοθούν με τους όρους δόμησης που ίσχυαν την ημέρα της υποβολής τους, εφόσον τα συνημμένα σ' αυτές στοιχεία πληρούν τις προϋποθέσεις πληρότητας τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν 441615/1639/1987 απόφασης (ΦΕΚ 1272/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.