Προεδρικό διάταγμα 23/9/85

ΠΔ 23-09-1985: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Βασίλειος - Μεσονήσι του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-09-1985: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Βασίλειος - Μεσονήσι του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Αττικής), (ΦΕΚ 553/Δ/1985), 14-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5, 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), 13 και 43 (παράγραφοι 3 και 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/1983).

 

5. Την υπ' αριθμόν 44595/1762/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Άγιος Βασίλειος Μεσονήσι του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Αττικής).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 134/1985 και 33/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (Αττικής).

 

7. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Αττικής υπ' αριθμούς 3/1985 της 9ης συνεδρίασης, 1/1985 της 10ης συνεδρίασης, 1/1985 και της 11ης συνεδρίασης και 6/1985 της 12ης συνεδρίασης.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 625/1985 και 704/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 23-09-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.