Προεδρικό διάταγμα 242/84

ΠΔ 242/1984: Είσπραξη από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση αυτής στους δικαιούχους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 242/1984: Είσπραξη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση αυτής στους δικαιούχους, (ΦΕΚ 96/Α/1984), 26-06-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 1349/1983 Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες διατάξεις.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1125/26-05-1983 γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 264/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 21-06-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.