Προεδρικό διάταγμα 244/80 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Χαρακτηριστικές ιδιότητες των τσιμέντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περιεκτικότητα του τσιμέντου σε Μαγνησία (Μg O) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% ή δε σε τριοξείδιο του θείου (SO2) τα 3,5%, εφ' όσον δε η ειδική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 4000 cm2/g, το SO3 επιτρέπεται να φθάνει μέχρι 4,0%.

 

Η απώλεια πυρώσεως του τσιμέντου κατά την παράδοση στο εργοστάσιο επιτρέπεται να ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι 5%.

 

Το αδιάλυτο υπόλειμμα του αμιγούς τσιμέντου Πόρτλαντ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%, του ανθεκτικού εις τα θειικά το 1,5%, του δε τσιμέντου Πόρτλαντ με ποζολάνη τα 20% και του ποζολανικού το 40%.

 

2. Η λεπτότητα αλέσεως του τσιμέντου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το υπόλειμμα του 10% η δε ειδική επιφάνεια αυτού (συνολικό εμβαδόν της επιφανείας των κόκκων ενός γραμμαρίου τσιμέντου), που προσδιορίζεται με τη συσκευή Blaine πρέπει να είναι τουλάχιστον 2600 cm2/g.

 

3. Η πήξη του τσιμέντου, όταν ελέγχεται με τη συσκευή VICAT, πρέπει να αρχίζει όχι νωρίτερα από 1 ώρα και να λήγει όχι αργότερα από 8 ώρες, από την προσθήκη του νερού στο τσιμέντο της παρασκευής του κανονικού πολτού.

 

4. Το τσιμέντο πρέπει να παρουσιάζει σταθερότητα όγκου. Η διόγκωσή του όταν μετριέται με την μέθοδο προσδιορισμού σταθερότητας όγκου, άρθρο 7, παράγραφος 5.5., πρέπει να είναι μικρότερη των 10 mm (Δακτύλιος Le Chatelier).

 

5. Δοκίμια από κονίαμα τσιμέντου με πρότυπη άμμο, που παρασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα καθορισμένα στο άρθρο 7, παράγραφος 4.1. του παρόντος Κανονισμού πρέπει να παρουσιάζουν ανάλογα με την κατηγορία του τσιμέντου, τις αντοχές του Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1

κατηγορία αντοχών

(ονομαστική)

Αντοχή σε θλίψη σε N/mm2 *

2 ημερών

7 ημερών

28 ημερών

ελάχιστη τιμή

ελάχιστη τιμή

ελάχιστη τιμή

ελάχιστη τιμή

35

-

15

25

45

45

10

-

35

55

55

15

-

45

χωρίς όριο

* 1 N/mm2=10,2 kg f/cm2

 

Τα όρια αντοχών του Πίνακα 1 πρέπει να εγγυάται ο παραγωγός με ασφάλεια:

 

90% για τις ελάχιστες τιμές των 2 ή 7 ημερών.
99% για τις ελάχιστες τιμές των 28 ημερών.
90% για τις μέγιστες τιμές των 28 ημερών.

 

Ο παραγωγός εγγυάται το 85% των αντοχών των 28 ημερών με ασφάλεια 100%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.