Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 85b

ΠΔ 24-10-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κρυονερίου του Δήμου Συκεών (Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-10-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κρυονερίου του Δήμου Συκεών (Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 707/Δ/1985), 27-11-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5, 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την 75724/1151/30-12-1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5.

 

5. Την 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 323/Δ/1985).

 

6. Την 50181/1902/1985 του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της περιοχής Κρυονερίου του Δήμου Συκεών (Θεσσαλονίκης).

 

7. Την 58060/2441/26-08-1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Συκεών (Νομού Θεσσαλονίκης).

 

8. Τις 104/1985 και 138/1985 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκεών.

 

9. Την 128/1985 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 644/1985 και 758/1985 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 24-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.