Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θεώρηση, έγκριση και τροποποίηση μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες των αρχαιολογικών εν γένει έργων ελέγχονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

2. Οι μελέτες εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του καθ' ύλην αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου. Η έγκριση μελετών, με τη διαδικασία αυτή, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το φορέα ή την υπηρεσία που εκπόνησε τη μελέτη. Εφόσον η αρχική μελέτη έχει εγκριθεί μετά από γνώμη Κεντρικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε τροποποίησή της πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία έγκρισης κατόπιν γνωμοδότησης του οικείου Κεντρικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.