Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανασκαφές και εν γένει τα αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από τις Διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1, εδάφια α' και β' του προεδρικού διατάγματος 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/1987) και τις Υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ιδίου προεδρικού διατάγματος διενεργούνται με αυτεπιστασία και απολογιστικά.

 

2. Ο τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται από τις λοιπές Διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του προεδρικού διατάγματος 263/1987, αποφασίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα έργα αυτά μπορούν να εκτελεστούν είτε με αυτεπιστασία και απολογιστικά είτε από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς (αναδόχους δημοσίου έργου).

 

3. Επείγουσες εργασίες συντήρησης, στερέωσης καθώς και άρσης ετοιμορροπίας των μνημείων, ενεργούνται κατά προτεραιότητα με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

4. Σε περίπτωση που κάποιο αρχαιολογικό έργο είναι αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η εκτέλεσή του μπορεί να ανατίθεται σε μια μόνο υπηρεσία. Τα όργανα δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου, στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να στελεχώνονται και από υπαλλήλους των συναρμόδιων υπηρεσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.