Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς (αναδόχους δημοσίου έργου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων ανατίθενται με σύμβαση σε ειδικευμένους οικονομικούς φορείς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.