Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3406/1927 και άρθρο 3 του νόμου [Ν] 4098/1929)

 

1. Συνιστάται Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας, υπαγόμενο εις το υπουργείον Συγκοινωνίας και διοικούμενο υπό επιτροπής, αποτελούμενης:

 

1. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Κατασκευών και Συντηρήσεως Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Διευθύνσεως Εκτελέσεως Έργων ως Πρόεδρο.

2. Το Διευθυντή της Διευθύνσεως Κατασκευών οδών και Γεφυρών.

3. Το Διευθυντή της Διευθύνσεως Συντηρήσεως οδών και Γεφυρών.

4. Το Διευθυντή της Διευθύνσεως εποπτείας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Τεχνικών Επαγγελμάτων, αναπληρούμενο από το Διευθυντή της Διευθύνσεως Οικονομικού.

5. Το Διευθυντή της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

2. Σκοπός του ταμείου είναι η εκ των πόρων αυτού κατασκευή και συντήρησις των εθνικών μόνον οδών.

 

3. Η επιτροπή ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία παρόντων τεσσάρων εκ των μελών αυτής, εν οις απαραιτήτως ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της επιτροπής.

 

4. Καθήκοντα γραμματέως, λογιστού και γραφέα της επιτροπής ανατίθενται, δι' αποφάσεως του υπουργού, εις τρείς των υπαλλήλων της διευθύνσεως των δημοσίων έργων, δυναμένους και να εναλλάσσονται.

 

5. Επιτρέπεται, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της επιτροπής, η πρόσληψις ειδικού λογιστού με αποδοχές εισηγητού, δια την τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την παρακολούθηση των στην τράπεζα λογαριασμών αυτού, ως και βοηθού, με αποδοχές γραμματέως α' τάξεως. Οι ως ανωτέρω υπάλληλοι διορίζονται δι' αποφάσεως του υπουργού και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ειδικού ταμείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.