Προεδρικό διάταγμα 267/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος, κατασκευής ή εγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτίμηση της συμβατικής αξίας (α) αυθαιρέτων κτισμάτων, κατασκευών ή εγκαταστάσεων και για τον εν συνεχεία υπολογισμό των προστίμων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφάνειας ανά m2 των παρακάτω κατηγοριών οικοδομικών έργων ανάλογα με το είδος και τη χρήση αυτών ως εξής:

 

Κατηγορία Ι α=30000 δραχμές/m2

Τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως ξενώνες, ξενοδοχεία, συγκροτήματα οικίσκων, μοτέλ, μαρίνες, καζίνο), Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως θρησκευτικοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκεντρώσεων, συνεδριακά κέντρα), Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως (όπως εστιατόρια, εστιατόρια με μουσική, αναψυκτήρια), Κτίρια περίθαλψης (όπως νοσοκομεία, κλινικές κέντρα υγείας) καθώς και Κτίρια παρεμφερών χρήσεων με τις προηγούμενες.

 

Κατηγορίες ΙΙ α=20000 δραχμές/m2

Κατοικίες, Κτίρια υπηρεσιών - διοίκησης (όπως γραφεία, ιατρεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί), Κτίρια εμπορικών χρήσεων (όπως καταστήματα, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια, λιπαντήρια), Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (όπως υγειονομικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας), Πολιτιστικά κτίρια (όπως βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, πνευματικά κέντρα), Κτίρια εκπαίδευσης, Κτίρια και εγκαταστάσεις μέσων μεταφοράς (όπως αεροδρόμια, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικοί σταθμοί (όπως κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια), Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και κτίρια παρεμφερών χρήσεων με τις προηγούμενες χρήσεις και Κτίρια χρήσεων που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Ι, ΙΙΙ, ΙV.

 

Κατηγορία ΙΙΙ α=10000 δραχμές/m2

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (όπως εργοστάσια, εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών εκμεταλλεύσεων), Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αποθήκες (όπως ορνιθοτροφεία, βουστάσια, χοιροτροφεία, ιχθυοκαλλιέργειες), Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (όπως βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων), Κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, Αποθηκευτικοί χώροι (όπως χονδρεμπορίου, βιομηχανιών, γεωργικές αποθήκες) καθώς και Κτίρια παρεμφερών χρήσεων με τις προηγούμενες.

 

Κατηγορία ΙV α=5000 δραχμές/m2

Αγροτικές αποθήκες και Υπόστεγα μέχρι 60 m2 καθώς και Κτίρια παρεμφερών χρήσεων με τις προηγούμενες.

 

2. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφάνειας των υπογείων βοηθητικών χώρων, κλειστών χώρων στάθμευσης, ελευθέρων χώρων PILOTIS, ημιυπαίθριων χώρων και στεγών λαμβάνεται το ήμισυ της τιμής μονάδος επιφάνειας του χώρου κυρίας χρήσεως που εξυπηρετούν.

 

Σε περίπτωση κτιρίου με διαφορετικές κύριες χρήσεις στο οποίο δεν τεκμαίρεται σαφώς ο χώρος κύριας χρήσεως που εξυπηρετούν οι παρακάτω αυθαίρετες κατασκευές, ως τιμή μονάδος επιφάνειας αυτών, λαμβάνεται το ήμισυ της μεγαλύτερης τιμής μονάδας επιφάνειας των επιμέρους χώρων κύριας χρήσεως του κτιρίου.

 

Σε περίπτωση κτιρίου με διαφορετικές κύριες χρήσεις, ως τιμή μονάδας επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου, λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή μονάδος επιφάνειας κύριας χρήσεως.

 

3. Για κάθε κτίριο, εγκατάσταση ή εργασία που δεν αναφέρεται παραπάνω ή που ο υπολογισμός της συμβατικής αξίας δεν μπορεί κατά την κρίση της Πολεοδομικής υπηρεσίας να γίνει με βάση τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 τότε ο υπολογισμός της αξίας γίνεται με αναλυτικό τρόπο και τρέχουσες τιμές.

 

4. Σε περίπτωση μη τελειωμένου κτίσματος ή κατασκευής η κατά τα παραπάνω καθοριζόμενη συμβατική αξία μειώνεται ανάλογα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] ΓΓΔ/1801/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης 9732/2004, από το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 9732/2004 (ΦΕΚ 468/Β/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.