Προεδρικό διάταγμα 267/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή προστίμων και ύψη των προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την επιβολή των προστίμων, τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

 

Κατηγορία Α1 στην οποία υπάγονται οι Τουριστικές Εγκαταστάσεις και τα κτίρια Αναψυχής και Εστιάσεως όπως αναφέρονται στην Κατηγορία Ι του άρθρου 2.

Κατηγορία Α2 στην οποία υπάγονται οι Χώροι Συναθροίσεως Κοινού όπως αναφέρονται στην Κατηγορία Ι του άρθρου 2.

Κατηγορία Α3 στην οποία υπάγονται τα Κτίρια Περίθαλψης όπως αναφέρονται στην Κατηγορία Ι του άρθρου 2.

Κατηγορία Β1 στην οποία υπάγονται τα Κτίρια Εμπορικών Χρήσεων όπως αναφέρονται στην Κατηγορία ΙΙ του άρθρου 2.

Κατηγορία Β2 στην οποία υπάγονται τα Κτίρια Υπηρεσιών - Διοίκησης όπως αναφέρονται στην Κατηγορία ΙΙ του άρθρου 2.

Κατηγορία Β3 στην οποία υπάγεται ότι κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ του άρθρου 2 πλην των Κατοικιών, Κτιρίων Υπηρεσιών - Διοίκηση και Κτιρίων εμπορικών χρήσεων.

Κατηγορία Β4 στην οποία υπάγονται τα Κτίρια Κατοικιών όπως αναφέρονται στην Κατηγορία ΙΙ του άρθρου 2.

Κατηγορία Γ1 στην οποία υπάγεται ότι κατατάσσεται στην Κατηγορία ΙΙΙ του άρθρου 2 πλην των Αποθηκευτικών χώρων.

Κατηγορία Γ2 στην οποία υπάγονται τα κτίρια Αποθηκευτικών χώρων όπως αναφέρονται στην Κατηγορία ΙΙΙ του άρθρου 2.

Κατηγορία Δ στην οποία υπάγονται ότι κατατάσσονται στην κατηγορία ΙV του άρθρου 2.

 

2. Το ύψος του προστίμου ανέγερσης αυθαιρέτων, ορίζεται ως ποσοστό (π) επί της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 2 σύμφωνα με τις επόμενες διακρίσεις. Το ύψος του προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100000 δραχμών.

 

α)1. Για τα αυθαίρετα της κατηγορίας Α1 (Τουριστικές Εγκαταστάσεις Κέντρα Αναψυχής και Εστιάσεως).

α)1.1 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 2,40

α)1.1 Επιφάνειας μέχρι και 250 m2 π = 3,00

α)1.3 Επιφάνειας πάνω από 250 m2 π = 3,80

 

α)2. Για τα αυθαίρετα κτίσματα της κατηγορίας Α2 (Χώροι Συνάθροισης Κοινού).

α)2.1 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 0,60

α)2.2 Επιφάνειας μέχρι και 500 m2 π = 0,95

α)2.3 Επιφάνειας πάνω από 500 m2 π = 1,20

 

α)3. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Α3 (Κτίρια Περίθαλψης)

α)3.1 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 0,50

α)3.2 Επιφάνειας μέχρι και 500 m2 π = 0,65

α)3.3 Επιφάνειας πάνω από 500 m2 π = 0,80

 

β)1 Για αυθαίρετα της Κατηγορίας Β1 (Κτίρια Εμπορικών Χρήσεων)

β)1.1 Επιφάνειας μέχρι και 50 m2 π = 0,60

β)1.2 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 0,80

β)1.3 Επιφάνειας πάνω από 100 m2 π = 1,00

 

β)2. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Β2 (Κτίρια Υπηρεσιών και Διοίκησης).

β)2.1 Επιφάνειας μέχρι και 40 m2 π = 0,70

β)2.2 Επιφάνειας μέχρι και 80 m2 π = 0,85

β)2.3 Επιφάνειας πάνω από 80 m2 π = 1,00

 

β)3. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Β3 (Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, Πολιτιστικά κτίρια, Κτίρια εκπαίδευσης, Κτίρια και Εγκαταστάσεις μέσων μεταφοράς, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών).

β)3.1 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 0,60

β)3.2 Επιφάνειας μέχρι και 500 m2 π = 0,75

β)3.3 Επιφάνειας πάνω από 500 m2 π = 0,90

 

β)4. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Β4 (Κτίρια Κατοικιών)

β)4.1 Επιφάνειας μέχρι και 60 m2 π = 0,45

β)4.2 Επιφάνειας μέχρι και 120 m2 π = 0,50

β)4.3 Επιφάνειας πάνω από 120 m2 π = 0,60

 

γ)1. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Γ1 (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αποθήκες, Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, Κτίρια Στάθμευσης Αυτοκινήτων).

γ)1.1 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 0,90

γ)1.2 Επιφάνειας μέχρι και 500 m2 π = 2,00

γ)1.3 Επιφάνειας πάνω από 500 m2 π = 2,40

 

γ)2. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Γ2 (Αποθηκευτικοί Χώροι)

γ)2.1 Επιφάνειας μέχρι και 100 m2 π = 0,80

γ)2.2 Επιφάνειας μέχρι και 500 m2 π = 1,80

γ)2.3. Επιφάνειας πάνω από 500 m2 π = 2,00

 

δ)1. Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας Δ (Αγροτικές Αποθήκες και Υπόστεγα).

δ)1.1 Επιφάνειας μέχρι και 60 m2 π = 0,50

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] ΓΓΔ/1801/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 

3. Το ύψος του προστίμου διατήρησης των αυθαιρέτων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983, ορίζεται για κάθε χρόνο διατήρησης ίσο προς το 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50000 δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης 9732/2004, από το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 9732/2004 (ΦΕΚ 468/Β/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.