Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ειδικοί μορφολογικοί περιορισμοί κτιρίων και ειδικών κατασκευών. Κατευθύνσεις για τη φύτευση και τον σχεδιασμό των ελεύθερων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Οι ειδικότερες κατευθύνσεις σχεδιασμού για τη μορφολογία των κτιρίων, των ειδικών κατασκευών και του περιβάλλοντος χώρου είναι οι εξής:

 

1. Τα νέα κτίρια στις Ζώνες Ανάπλασης Ι και II είναι ισόγεια με ή χωρίς πατάρι, και καλύπτονται από ευρύτερες οροφές - στέγαστρα που εκτείνονται και πάνω από τους λειτουργικούς άξονες κίνησης και έχουν κλίμακα τέτοια που να μην διασπά την εικόνα και την αίσθηση του πάρκου.

 

2. Τα κτίρια εκτός αξόνων καλύπτονται από κηπευτικό χώμα και φύτευση και αποτελούν οπτικά και λειτουργικά συνέχεια του πάρκου.

 

3. Τα στέγαστρα που προβλέπονται κατά μήκος των θεματικών αξόνων της Ζώνης Ανάπλασης Ι, ακολουθούν ένα ενιαίο σύστημα με τα κτίρια και είναι ιδίας δομής και μορφής. Τα πρόσθετα μόνιμα στέγαστρα εκτός των θεματικών αξόνων αποτελούνται από ελαφρές λυόμενες κατασκευές.

 

4. Τα νέα κτίρια που δημιουργούνται στη Ζώνη III οφείλουν σε κάθε περίπτωση να σεβαστούν τη μορφολογία και τον όγκο των υφισταμένων κτιρίων, να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου και να αναδεικνύουν το Συνεδριακό Κέντρο ως κτίριο τοπόσημο για τη περιοχή. Ειδικά στο Συνεδριακό Κέντρο, οι ειδικοί χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης και διαχείρισης απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των προβλεπομένων λειτουργιών, που μπορούν να χωροθετούνται στον υπαίθριο χώρο εκτός περιγράμματος κτιρίου, επιβάλλεται να γίνουν υπόγειοι και να καλυφθούν με φυτεμένα δώματα προς αποφυγή οπτικής όχλησης.

 

5. Τα στέγαστρα εικαστικών κατασκευών υπαγορεύονται από τις αισθητικές και κατασκευαστικές επιλογές ειδικών μελετητών, καλλιτεχνών, διασφαλίζοντας αντοχή στον χρόνο και περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης.

 

Β. Οι ειδικότερες αρχές σχεδιασμού του τοπίου και των φυτεύσεων είναι οι εξής:

 

1. Ειδικές αρχές σχεδιασμού του τοπίου και αρχές φυτεύσεων στις Ζώνες Ι και ΙΙ:

 

α. Το τοπίο διαμορφώνεται με μια σειρά επεμβάσεων στο ανάγλυφο, με ήπιες κλίσεις προς τη θάλασσα. Χαρακτηριστικά της νέας τοπογραφίας είναι η τεχνητή υπερύψωση του ανάγλυφου στις ζώνες υπερκάλυψης της λεωφόρου, η διαμόρφωση λόφου στα δυτικά της περιοχής, η διαμόρφωση ήπιου ανάγλυφου εκατέρωθεν και επί των λειτουργικών αξόνων και οι πυκνώσεις τους στις περιοχές ανάμεσα στους άξονες, ώστε να διαμορφωθούν οι κολυμβητικές δεξαμενές. Το νέο ανάγλυφο λειτουργεί ως υπόβαθρο για την υποδοχή των κτιρίων, στεγάστρων, κατασκευών παντός τύπου και των φυτεύσεων δημιουργώντας επιμέρους χωρικές ενότητες. Το ανάγλυφο προσφέρει ευρεία ορατότητα τοπίου και επιτρέπει ποικίλες οπτικές φυγές.

 

β. Όλες οι διαδρομές, τα μονοπάτια και οι δρόμοι μέσα στο Πάρκο διαστρώνονται με φυσικά και υδατοδιαπερατά υλικά, ώστε να υπάρχει συσχετισμός με το φυσικό έδαφος και να δημιουργείται η αίσθηση συνοχής και ενότητας στο τοπίο. Οι κύριοι άξονες που χρησιμοποιούνται και ως διάδρομοι διαπιστευμένων οχημάτων διαστρώνονται με σκληρό δάπεδο.

 

γ. Δημιουργείται ένα αυτόνομο, ποικιλόμορφο, μεσογειακό οικοσύστημα. Το είδος των φυτεύσεων, διαμορφώνεται ανάλογα με την εγγύτητα στη θάλασσα, το χαρακτήρα και τη λειτουργία των επιμέρους περιοχών. Η επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα επιτυγχάνεται με την διείσδυση του φυσικού τοπίου στον αστικό ιστό. Οι χώροι φύτευσης του Πάρκου διαμορφώνονται με μεγάλα και μεσαία δένδρα, καθώς και θάμνους μεγάλης, μεσαίας και χαμηλής ανάπτυξης, και πόες από την ελληνική και την ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα. Δημιουργούνται επίσης Χώροι Φυσικής Αναγέννησης οι οποίοι προορίζονται για την ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης (π.χ. οι τεχνητές νησίδες). Ο σχεδιασμός των φυτεύσεων και η επιλογή του φυτικού υλικού πρέπει να συμφωνεί με τις κλιματικές απαιτήσεις και την δυναμική των φυτοκοινωνιών.

 

δ. Η βασική δομή της επέμβασης οργανώνεται σε κάνναβο διαστάσεων 36 x 36 m. Σε ολόκληρη την επιφάνεια του πάρκου διαμορφώνεται, σε αντιστοιχία με τον πρώτο, φυτικός κάνναβος από δένδρα μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων 9 x 9 m. Κατά μήκος των αξόνων Πολιτισμού, Φύσης και Επιστήμης, Αθλητισμού διαμορφώνονται δενδροστοιχίες από μεγάλα δένδρα. Οι επιμέρους επεμβάσεις (χώροι συγκέντρωσης, παιδότοποι/παιδικές χαρές, εφήμερες κατασκευές) χωροθετούνται και ορίζονται με παραλείψεις ή τοπικές πυκνώσεις των δένδρων και ως ανοίγματα ή κενά μεταξύ των φυτεύσεων, ανάλογα με την επιμέρους λειτουργία.

 

ε. Στα καλυμμένα τμήματα πάνω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, και στην περιοχή του ξηρού καναλιού γίνονται σημειακές φυτεύσεις δέντρων σύμφωνα με την τοπογραφία και τα προβλεπόμενα φορτία.

 

στ. Ο λόφος στα δυτικά διαμορφώνεται με φυτεύσεις που παραπέμπουν σε ένα φυσικό μεσογειακό ύψωμα σε εγγύτητα με τη θάλασσα.

 

ζ. Οι νέες νησίδες ξηράς μέσα στη θάλασσα εμπλουτίζονται με φυτεύσεις μεσογειακών ειδών που είναι κατάλληλα για παράκτιες περιοχές.

 

η. Στη βόρεια πλευρά και κατά μήκος του πεζόδρομου παράλληλα στη γραμμή του τραμ γίνονται φυτεύσεις με δένδρα.

 

θ. Η φύτευση καταλαμβάνει κατ' ελάχιστο το 58% της συνολικής επιφανείας του Πάρκου, εκ της οποίας το 38% κατ' ελάχιστο αποτελεί το υψηλό πράσινο ενώ το 62% κατά μέγιστο το μεσαίο και χαμηλό πράσινο. Στο Πάρκο φυτεύονται κατ' ελάχιστον 2.200 δένδρα. Οι επιφάνειες κίνησης και οι άτυπες διαδρομές διαστρώνονται με υδατοπερατό σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο, το οποίο καταλαμβάνει περίπου το 13% της συνολικής επιφάνειας του Πάρκου.

 

2. Ειδικές αρχές σχεδιασμού του τοπίου στη Ζώνη III Στη Ζώνη III οι τοπιακές παρεμβάσεις στοχεύουν: α) στην ενοποίηση κτιρίων και τοπίου, δηλαδή στη δημιουργία μιας συνέχειας μεταξύ δομημένου και υπαίθριου χώρου ώστε να αναδεικνύεται το Συνεδριακό Κέντρο ως τοπόσημο, β) στη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας και συνδεσιμότητας από τις επιμέρους προσβάσεις στους κύριους πόλους έλξης, γ) στη χρήση ήπιου ανάγλυφου για τη μείωση της αίσθησης του δομημένου χώρου, τη δημιουργία σημείων θέασης της θάλασσας και δ) στη χρήση της φύτευσης σαν δομικό στοιχείο οργάνωσης του χώρου.

 

Γ. Σε όλη την έκταση απαγορεύεται η αποσπασματική υπαίθρια διαμόρφωση και φύτευση, καθώς και παρεμβάσεις στα κτίρια, αν δεν συνάδει με τις ανωτέρω αρχές και δεν εγκρίνεται από τον φορέα που παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου.

 

Δ. Η εφαρμογή των κατευθύνσεων του παρόντος άρθρου ελέγχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης των οικοδομικών αδειών από τη Διεύθυνση Οικοδομικών Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.