Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Συγκοινωνιακά οδικά έργα και χώροι στάθμευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατευθύνσεις που ακολουθούν τα αστικά συγκοινωνιακά έργα και τα έργα εσωτερικής κυκλοφορίας που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπλασης φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα (σχέδιο 3) σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την υπ' αριθμόν 60504/2013 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα και καθορίζονται ως εξής:

 

α. Η οριζοντιογραφική παραλλαγή της ελεύθερης Λεωφόρου Ποσειδώνος με μετάθεση και η κατά το δυνατόν ταπείνωση της, σε συνδυασμό με την κάλυψη κατά τμήματα ή/και την γεφύρωση της από άξονες πεζών / ποδηλατιστών κατ' επέκταση των εγκάρσιων προς την Λεωφόρο βασικών αστικών αξόνων.

 

β. Η αναδιάταξη και προσαρμογή των Α/Κ Κηφισού και Α/Κ Συγγρού σχετικά με την παραλλαγή της ελεύθερης λεωφόρου και η συμπλήρωση των Α/Κ Συγγρού και Α/Κ Παλαιού Φαλήρου με πρόσθετους συνδετήριους κλάδους για την εξασφάλιση βελτιωμένης διασύνδεσης από και προς το δευτερεύον αρτηριακό και συλλεκτήριο οδικό δίκτυο.

 

γ. Η παραλλαγή του συνδυασμένου οδικού - τροχιοδρομικού διαδρόμου της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και του Τραμ στην περιοχή του Α/Κ Συγγρού, με βάση τον σχεδιασμό του προσαρμοσμένου ανισόπεδου κόμβου.

 

δ. Η κατά τμήματα υψομετρική προσαρμογή του Τραμ με την υψομετρία της οδού Εθνάρχου Μακαρίου προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη επιφανειακή απορροή των πλημμυρικών παροχών των περιοχών ανάντη του Χώρου Ανάπλασης (δήμοι Μοσχάτου και Καλλιθέας). Τα έργα παραλλαγής και υψομετρικής προσαρμογής της χάραξης της υπό λειτουργία γραμμής του τραμ, θα γίνουν σε συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΑΣΑ κ.λ.π.).

 

ε. Οι κατάλληλες προσαρμογές του υφιστάμενου συλλεκτήριου οδικού δικτύου εντός των Ζωνών Ι, II και III, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις και τους στόχους της πολεοδομικής οργάνωσής τους.

 

στ. Η διαμόρφωση δικτύου εξυπηρέτησης πεζών / ποδηλάτων / συστήματος εσωτερικής συγκοινωνίας εντός του Χώρου Ανάπλασης, για την εσωτερική μετακίνηση μεταξύ των επιμέρους λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς και μεταξύ αυτών και των σημείων μετεπιβίβασης του συστήματος εξωτερικών προσβάσεων (σταθμοί/στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας - χώροι στάθμευσης επιβατικών οχημάτων).

 

ζ. Η μελλοντική δυνητική σύνδεση του Χώρου Ανάπλασης και των Μητροπολιτικών Λειτουργιών του Φαληρικού Όρμου με το δίκτυο μετρό της Αθήνας, στα πλαίσια των επεκτάσεων αυτού.

 

2. Όλα τα συγκοινωνιακά έργα συνοδεύονται από σύστημα αποχέτευσης ομβρίων μέσω του οποίου τα όμβρια οδηγούνται στην θάλασσα με βαρύτητα ή με αντλιοστάσια.

 

3. Οι προβλεπόμενοι υπόγειοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης στις Ζώνες Ι, II, III και Va, είναι οι εξής:

 

α. Ζώνες Ι και II: Προβλέπονται τρεις κύριοι υπόγειοι χώροι στάθμευσης επιβατικών οχημάτων P1, Ρ2 και Ρ3, κάτω από την επιφάνεια του διαμορφούμενου εδαφικού ανάγλυφου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία τους στον ελεύθερο χώρο και στην έκταση φύτευσης. Επιπλέον προβλέπεται σε επιλεγμένες θέσεις η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης μηχανοκίνητων δικύκλων με σκίαση, σε επαφή με τον χώρο του Πάρκου. Οι τρεις χώροι στάθμευσης επιτρέπεται να διαθέτουν χωρητικότητα μέχρι 700 οχήματα στη Ζώνη Ι και μέχρι 500 οχήματα στη Ζώνη Π. Συγκεκριμένα: Ο υπόγειος ως προς το τελικό ανάγλυφο, διώροφος χώρος στάθμευσης PI χωροθετείται στην Ζώνη Ι, κάτω από τον Άξονα Φύσης και Επιστημών. Ο υπόγειος μονώροφος χώρος στάθμευσης Ρ2 χωροθετείται στην Ζώνη Ι κάτω από τον Άξονα Αθλητισμού. Ο υπόγειος διώροφος χώρος στάθμευσης Ρ3 διαμορφώνεται στη Ζώνη Π. Οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης μηχανοκίνητων δικύκλων προβλέπονται: (α) στη Ζώνη V)β και (β) στη Ζώνη II. Εντός των ανωτέρω υπόγειων χώρων στάθμευσης χωροθετούνται συγκροτήματα κοινόχρηστων WC για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πάρκου.

 

β. Ζώνη III: προβλέπονται μέχρι 1000 θέσεις στάθμευσης υπαίθριες ή υπόγειες. Ειδικότερα προβλέπονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων σε δύο επίπεδα κάτω από την Εσπλανάδα - εντός κελύφους ήδη κατασκευασμένου-, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων ανατολικά της Εσπλανάδας και βόρεια του Συνεδριακού Κέντρου και δυνητικά, πρόσθετοι υπόγειοι χώροι στάθμευσης μέχρι 200 θέσεων κάτω από την επιφάνεια του διαμορφούμενου εδαφικού ανάγλυφου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία τους στον ελεύθερο χώρο και στην έκταση φύτευσης.

 

Όλοι οι ανωτέρω περιγραφόμενοι χώροι στάθμευσης δεν προσμετρώνται στα πολεοδομικά μεγέθη και συγκεκριμένα στην κάλυψη και τη δόμηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.