Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λοιπά έργα υποδομής και δίκτυα κοινής ωφελείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αντιπλημμυρικά έργα που προβλέπονται είναι:

 

α. Η διασύνδεση των δυο υφιστάμενων υγρών αντιπλημμυρικών καναλιών και του ποταμού Ιλισού με δύο ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια (Μοσχάτου και Καλλιθέας), που δημιουργούνται με κατάλληλη διαμόρφωση και ταπείνωση του εδάφους στη θέση της σημερινής υπερυψωμένης Λεωφόρου Ποσειδώνος.

 

β. Η επέκταση της διευθέτησης του Ιλισού στα ανάντη μέχρι 270 m βορείως της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, με παράλληλη καθαίρεση των υφιστάμενων αναχωμάτων.

 

γ. Η κατάργηση του υφιστάμενου παραλιακού συλλεκτήρα Μοσχάτου και Καλλιθέας και η κατασκευή νέου παραλιακού συλλεκτήρα ομβρίων, αμέσως κατάντη και παράλληλα με τις γραμμές του Τραμ. Στον νέο παραλιακό συλλεκτήρα συνδέονται όλα τα υφιστάμενα δίκτυα ομβρίων στο Μοσχάτο και την Καλλιθέα, ο οποίος και θα τα οδηγεί στην υφιστάμενη συμβολή με τον Κηφισό και μέσω αυτού στη θάλασσα.

 

δ. Η κατασκευή νέου δικτύου συλλογής ομβρίων για την αποχέτευση ομβρίων της Ζώνης Ανάπλασης Ι με αποδέκτες τα υγρά αντιπλημμυρικά κανάλια, αφενός του Ιλισού και αφετέρου του παράλληλου του Κηφισού καναλιού, και απευθείας μέσω αυτών τη θάλασσα.

 

2. Τα υδραυλικά έργα υποδομής που προβλέπονται είναι:

 

α. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων:

 

Κατασκευή πλήρους δικτύου συλλογής ακαθάρτων της Ζώνης Ανάπλασης Ι και αντλιοστάσιο δυτικά του Ιλισού.
Μέσω ωθητικού αγωγού τα λύματα οδηγούνται στο υφιστάμενο σύστημα ανατολικά του Ιλισού και μέσω αυτού στο σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου.

 

β. Έργα τροφοδοσίας λιμνών αναψυχής:

 

Κατασκευή αντλιοστασίου στις εκβολές του ποταμού Κηφισού και ωθητικού αγωγού για την τροφοδοσία των λιμνών αναψυχής με θαλασσινό νερό.
Το εν λόγω σύστημα μελλοντικά, εάν παραστεί ανάγκη, μπορεί να συμπληρωθεί με επιπλέον κλάδο για την τροφοδοσία με θαλασσινό νερό και του πολιτιστικού κέντρου Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

γ. Έργα άρδευσης:

 

Η κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας της Περιοχής Ανάπλασης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του. Το σημείο αφετηρίας προσδιορίζεται από τις υπό εκπόνηση μελέτες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας για τον παραλιακό αγωγό μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από την Ψυτάλλεια και την τεχνική λύση που προεγκρίνεται για την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του. Το σημείο άφιξης είναι η υφιστάμενη υπόγεια δεξαμενή 5.000 m3 στη Ζώνη Ανάπλασης Ι. Δημιουργείται νέο πλήρες υπόγειο αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση της Ζώνης Ανάπλασης Ι και των υπόλοιπων τμημάτων της περιοχής Ανάπλασης που δεν εξυπηρετούνται από το κατασκευασμένο δίκτυο.

 

3. Τα λιμενικά έργα που προβλέπονται είναι οι προβλήτες επί πασσάλων, οι προσχώσεις μέσα στη θάλασσα και έργα προστασίας των ανωτέρω προσχώσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος.

 

4. Έργα διαμόρφωσης εδαφικού ανάγλυφου: Για τις ανάγκες του Προγράμματος Ανάπλασης, πραγματοποιούνται χωματουργικά και άλλα τεχνικά έργα για τη διαμόρφωση της στάθμης του τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους, που αποτελεί ταυτόχρονα αφετηρία μέτρησης των υψών των κτιρίων ανά Ζώνη του πάρκου. Η στάθμη αυτή αποσκοπεί αφενός στην γεφύρωση των υψομετρικών διαφορών του αστικού ιστού και την κάλυψη του νέου αυτοκινητόδρομου και αφετέρου υπαγορεύεται από τις γενικές αρχές σχεδιασμού του πάρκου που προβλέπουν την ενσωμάτωση των κτιριακών όγκων και χώρων στάθμευσης στο ανάγλυφο τοπίο.

 

Αναλυτικά: στις Ζώνες Ανάπλασης Ι και II το ανάγλυφο από την πόλη και το ξηρό αντιπλημμυρικό κανάλι ανηφορίζει με ομαλή κλίση προς το επίπεδο στέγασης του αυτοκινητόδρομου, τον καλύπτει με μέγιστη επιχωμάτωση στο σημείο τομής της κάλυψης της λεωφόρου με τον κεντρικό άξονα σχεδιασμού Πολιτισμός της ζώνης Ι τα 7,60 m από τη σημερινή στάθμη του εδάφους, ήτοι μέγιστη τελική στάθμη 10.50 m ενώ στη συνέχεια κατηφορίζει προς τη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση έδρασης των περίοπτων κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών καθώς και το επίπεδο στέγασης των υπόσκαφων κτιρίων και χώρων στάθμευσης. Ειδικά στη Ζώνη Ανάπλασης Ι και πλησίον του δυτικού υγρού αντιπλημμυρικού καναλιού, στην περιοχή φύσης και επιστημών, διαμορφώνεται τεχνητός λόφος επιχωματώσεων ο οποίος φτάνει τα 15.00 m ως μέγιστη τελική στάθμη, έναντι του σημερινού τεχνητού λόφου που σημειακά φτάνει τα 13.20 m προκειμένου να επιτευχθεί οπτική και ηχητική απομόνωση του χώρου του Πάρκου από τον Α/Κ Κηφισού.

 

Στη Ζώνη Ανάπλασης III μπορεί να διαμορφωθεί αντίστοιχο ανάγλυφο στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του κελύφους του Συνεδριακού Κέντρου, για την υποδοχή υπόσκαφου χώρου στάθμευσης και υποστηρικτικών του εγκαταστάσεων καθώς και κτιρίων εμπορικών χρήσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ύψος της επιχωμάτωσης ανέρχεται σε 7,00 m από τη σημερινή στάθμη εδάφους ήτοι μέγιστη τελική στάθμη 8,50 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.