Προεδρικό διάταγμα 26/1/87

ΠΔ 26-01-1987: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως της Ρόδου (περιοχή Νεοχωρίου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-01-1987: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως της Ρόδου (περιοχή Νεοχωρίου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 161/Δ/1987), 03-03-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 (παράγραφος 1).

 

2. Την κοινή υπ' αριθμόν 75724/1151/30-12-1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 28112/356/17-04-1985 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 205/Β/1985).

 

3. Την από 15-01-1986 εισήγηση - έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

4. Το υπ' αριθμόν 1/1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1/Α/1986) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 3)ζ περίπτωση α)α) και 6 αυτού. Το γεγονός ότι κατά την δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος εκκρεμούσε στο Υπουργείο ο χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της Ρόδου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 144/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ότι αποδέχεται τη σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Γ7.

 

6. Την υπ' αριθμόν 199/1986 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 752/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 26-01-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.