Προεδρικό διάταγμα 27/5/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος γήπεδα μη έχοντα τα δια του άρθρου αυτού καθορισθέντα εμβαδά, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ όσον έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος τα δυνάμει του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος, ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε καθορισθέντα τυχόν μικρότερα εμβαδά, είτε κατά κανόνα, είτε κατά παρέκκλιση.

 

β) Μέγιστος συντελεστής δομήσεως των ως άνω κατά παρέκκλιση αρτίων γηπέδων 0,075. Ανεξαρτήτως του συντελεστού δομήσεως η συνολικώς καλυπτόμενη επιφάνεια δύναται να είναι 50 m2.

 

γ) Κατά τα λοιπά, δια τα ως άνω κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

2. Διατάξεις καθορίζουσες αρτιότητας γηπέδων μεγαλύτερης των δια του παρόντος Διατάγματος καθοριζομένων κατά ζώνη, εξακολουθούν ισχύουσες.

 

Δια τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δομήσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος και δια τα γήπεδα ταύτα.

 

3. Εις όλες τις ζώνες Α, Β, Γ, Δ απαγορεύεται η εγκατάστασις λυομένων οικίσκων. Εξαιρούνται τα γήπεδα δια τα οποία υφίσταται ήδη οικοδομική άδεια δια την εγκατάσταση λυομένων οικίσκων βάσει του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος και εφ όσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση για θεώρηση, παράτασιν της ισχυούσης συμφώνως προς τις Γ/40820/22-12-1977, Γ/2286/06-02-1978 και Γ/12086/15-04-1978 αποφάσεις του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 4 του από 08-03-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 90/Δ/1985).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.