Προεδρικό διάταγμα 27/7/87c

ΠΔ 27-07-1987: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιά (νομού Αττικής) και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-07-1987: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιά (νομού Αττικής) και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 813/Δ/1987), 26-08-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 1.

 

5. Το υπ' αριθμόν 85295/5334/12-12-1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) προς το Δήμο Πειραιά για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 30 (παράγραφος 3) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1985) και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 πέρασε άπρακτη.

 

6. Την υπ' αριθμόν 344/1986 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 323/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-07-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.