Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κατά τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου εκμίσθωσις διενεργείται μόνον, εφ' όσον διαπιστωθεί υπό του Νομάρχου ότι δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι, περί ων η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 669/1977 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων και εφ' όσον πρόκειται περί εκτάσεως, δι' ην δύναται να χορηγηθεί σχετική άδεια εκμεταλλεύσεως, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αυτού ως άνω άρθρου. Προς διαπίστωσιν των ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου 669/1977.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.