Νόμος 669/77

Ν669/1977: Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 669/1977: Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων, (ΦΕΚ 241/Α/1977), 01-09-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Β: Άδεια εκμεταλλεύσεως

 

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Γ: Εποπτεία και άδεια εκμεταλλεύσεως λατομείων

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Δ: Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των λατομείων δια μισθώσεως ή εισφοράς

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Ε: Εκμετάλλευση δημόσιων λατομείων

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Κεφάλαιο Ζ: Ένδικα μέσα

 

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο Η: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

 

Ο παρών Νόμος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-08-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.