Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διακήρυξις δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι ημέρας προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η δημοσίευση αυτή ενεργείται δια τοιχοκολλήσεως της διακηρύξεως εις το κεντρικό κατάστημα της Νομαρχίας και εις το Δημοτικόν ή Κοινοτικό κατάστημα της περιφέρειας εις την οποίαν ευρίσκεται το υπό εκμίσθωση λατομείον και δια δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως εις μίαν, κατά προτίμηση ημερησία Εφημερίδα εκδιδόμενη εις την έδρα του Νομού, εφόσον εκδίδεται τοιαύτη, και εις μίαν ημερησία Εφημερίδα των Αθηνών. Η ως άνω εικοσαήμερος προθεσμία άρχεται από της τελευταίας δημοσιεύσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.