Προεδρικό διάταγμα 28/2/82

ΠΔ 28-02-1982: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης με την εφαρμογή του νόμου 880/1979, σε περιοχή της Κοινότητας Βριλησσίων (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-02-1982: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης με την εφαρμογή του νόμου 880/1979, σε περιοχή της Κοινότητας Βριλησσίων (Αττικής), (ΦΕΚ 193/Δ/1982), 05-04-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστή δομήσεως εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστή δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 2.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4088/07-10-1981 πράξη του Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου και Ηλία Ηλιοπούλου του Αθανασίου κυρίων του παρακάτω ακινήτου που περιγράφεται, με την οποία συμφωνούν στη μεταφορά του συντελεστή δόμησης και η οποία έγινε στη συμβολαιογράφο της Αθήνας Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου Μοναστηριώτη Γουβάλη.

 

6. Την τεχνική έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Τζαμουράνη Δημητρίου.

 

7. Τις 1036/1981 και 1392/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από τμήμα τον ακινήτου που είναι διαγραμμισμένο με πράσινη, γραμμή και περικλείεται από τα υπ' αριθμούς 154, 168, 172, 171, J 70 και 152 οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου Βριλησσίων Αστικής), του οποίου αποκλειστικοί κύριοι εξ αδιαίρετου είναι οι Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Γκερλίντε χήρα Ηλιόπουλου, Αικατερίνη Ηλιοπούλου, Φραγκίσκος-Γεώργιος Ηλιόπουλος και Αθανάσιος Ηλιόπουλος που ζητούν τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικισμού με την υπ' αριθμόν Γ/2259/1982 πράξη του και που αντίτυπο του δημοσιεύεται συνοπτικά με το παρόν Διάταγμα.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου και της μεταφοράς είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν ακινήτου 3358,05 m2

 

β) Συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται 1 εκφράζονται δομήσιμη επιφάνεια ορόφων ΕΒ = 3358,05 m2.

 

pd.28.2.82

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 28-02-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 16-07-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 382/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.