Προεδρικό διάταγμα 28/2/87

ΠΔ 28-02-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Άγιος Πέτρος του δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-02-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Άγιος Πέτρος του δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 216/Δ/1987), 13-03-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφοι 3 και 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1) και 9 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 7).

 

5. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

6. Την υπ' αριθμό 28947/1017/18-04-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης πολεοδομικής ενότητας Αγίου Πέτρου του Δήμου Αχαρνών (Αττικής).

 

7. Την υπ' αριθμόν 35515/1193/10-05-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Αγίου Πέτρου του Δήμου Αχαρνών (Αττικής).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 27/1984, 394/1985, 53/1986, 103/1 - 103/23/1986 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 3/1986 γνωμοδότηση της 11ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 336/1986 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 603/1986 και 54/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 28-02-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.