Προεδρικό διάταγμα 28/6/86

ΠΔ 28-06-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σισμανόγλειου Νέου Μαρουσιού του Δήμου Αμαρουσίου (Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-06-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σισμανόγλειου Νέου Μαρουσιού του Δήμου Αμαρουσίου (Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή, (ΦΕΚ 642/Δ/1986), 08-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), και 43 (παράγραφος 10), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 11), 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983), διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

7. Την υπ' αριθμόν 32908/1294/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος πολεοδομικής ενότητας Σισμανόγλειου - Νέου Μαρουσίου του δήμου Αμαρουσίου (Αττικής).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 106/1984, 301/1984, 45/1985, 141/1985, 221/1985, 287/1985, 288/1985, 315/1985, 361/1985, 361Α/1985 και 361Β/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 2/1986 γνωμοδότηση της 9ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 307/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.