Προεδρικό διάταγμα 28/6/86d

ΠΔ 28-06-1986: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (νομού Θεσσαλονίκης) και έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Συκεών και Πολίχνης για τον καθορισμό χώρου Δημοτικού Σταδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-06-1986: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Συκεών (νομού Θεσσαλονίκης) και έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Συκεών και Πολίχνης για τον καθορισμό χώρου Δημοτικού Σταδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 704/Δ/1986), 26-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8 και 9.

 

4. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.

 

5. Τις υπ' αριθμόν 257/1984, 239/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών και την υπ' αριθμόν 176/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης.

 

6. Τις υπ' αριθμόν 169/1985 και 36/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 326/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.