Προεδρικό διάταγμα 28/9/89b

ΠΔ 28-09-1989: Τροποποίηση του από 13-01-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 5/Δ/1986) Καθορισμός χρήσεως γης των όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-09-1989: Τροποποίηση του από 13-01-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 5/Δ/1986) Καθορισμός χρήσεως γης των όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 622/Δ/1989), 09-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) αυτού όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ.

 

3. Την υπ' αριθμόν 163/1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 28/1989 και 151/1989 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 373/1989 και 561/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-09-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.