Προεδρικό διάταγμα 295/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία - Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι:

 

α) για έργα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η Διεύθυνση Δημοπρατήσεων και Ελέγχου του Οργανισμού

 

β) για έργα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε οργανωτικές διατάξεις

 

γ) για έργα του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού.

 

2. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή:

 

α) για έργα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας είναι τα Διοικητικά τους Συμβούλια

 

β) για τα έργα του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού είναι β)α) ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού για έργα προϋπολογισμού μέχρι του ποσού, που σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, έχει αρμοδιότητα έγκρισης της σχετικής πίστωσης και β)β) το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του προηγούμενου ορίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.