Προεδρικό διάταγμα 295/87

ΠΔ 295/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 295/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, (ΦΕΚ 146/Α/1987), 20-08-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 (ΦΕΚ 195/Α/1954), το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3467/1955 (ΦΕΚ 350/Α/1955) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977) και την παράγραφο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969).

 

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την αριθμόν [Α] 2389/13-02-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 81/Β/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν 236/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 4: Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Άρθρο 5: Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 6: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 7: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 8: Αιτήσεις Θεραπείας

Άρθρο 9: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη Ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-08-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.