Προεδρικό διάταγμα 295/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρεκκλίσεις, όπου επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του ίδιου Υπουργείου.

 

2. Παρεκκλίσεις, όπου επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού εγκρίνονται: α) για έργα προϋπολογισμού μέχρι και του ενός δεκάτου του ορίου μέχρι του οποίου μπορεί να αναλάβουν έργα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξης Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και β) για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του προηγούμενου ορίου από τον Υπουργό Εργασίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας.

 

3. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εργασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.