Προεδρικό διάταγμα 299/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα μεταφορικά μέσα (εκτός από τα πλωτά και τα εναέρια) και το τροχαίο υλικό οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) και λεωφορεία μεταφορικών επιχειρήσεων κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

β) Για φορτηγά αυτοκίνητα κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

γ) Για επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

 

α)α) Εκπαιδευτηρίων, κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

β)β) Επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών), κατώτερος 19% και ανώτερος 25%.

γ)γ) Λοιπών επιχειρήσεων, κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

δ) Για μοτοποδήλατα και ποδήλατα κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

ε) Για οχήματα χωματουργικών έργων εντός ορυχείου, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, κατώτερος 19% και ανώτερος 25%.

 

στ) Για οχήματα μεταφοράς προσώπων εντός ορυχείου κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

ζ) Για σιδηροτροχιές και τροχαίο υλικό κατώτερος 3% και ανώτερος 5%.

 

η) Για λοιπά μέσα και μηχανήματα των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων κατώτερος 8% και ανώτερος 12%.

 

2. Για τα εναέρια μεταφορικά μέσα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για καινούργια αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κατώτερος 4% και ανώτερος 6%.

 

β) Για μεταχειρισμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κατώτερος 4% και ανώτερος 6%, πλέον 1% για κάθε έτος το οποίο παρήλθε από το επόμενο έτος της κατασκευής μέχρι το έτος της απόκτησης.

 

3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων: α) κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης 15% για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης τους υπό ελληνική σημαία, 7% ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και 3% ετησίως για το έκτο και κάθε ένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσης τους και β) ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης 20% για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης τους υπό ελληνική σημαία, 10% ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και 5% ετησίως για το έκτο και κάθε ένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσης τους.

 

4. Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 3 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές από διατάξεις ειδικών νόμων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.