Προεδρικό διάταγμα 29/4/13c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις δόμησης στις δύο Ζώνες (ΚΠ1, ΚΠ2) γεωλογικής καταλληλότητας της ως άνω περιοχής:

 

α) Τα κτιριακά έργα να θεμελιώνονται στο υποκείμενο πλειοστοκαινικό υπόβαθρο μετά την αφαίρεση του εδαφικού μανδύα μετά από εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης (κατηγορία εδάφους Γ).

 

β) Επιβάλλεται η γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας πρανών στις περιπτώσεις που κατά την διαμόρφωση του χώρου δημιουργηθούν μόνιμα τεχνητά πρανή, ύψους μεγαλύτερου των 2 m και κλίσης μεγαλύτερης του 50%.

 

γ) Επιπλέον στη Ζώνη ΠΚ2 επιβάλλεται η απομάκρυνση των τεχνητών επιχώσεων πριν τη θεμελίωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.