Προεδρικό διάταγμα 29/4/13c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά Τομείς Ι και ΙΙ, ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι: ορίζεται αρτιότητα 2.000 m2 και αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα: 02, 05 και 07

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m

2. Ποσοστό κάλυψης: 20%

3. Μέγιστο ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (νόμος 4067/2012)

4. Συντελεστής Δόμησης: 0,1

 

Β. Τομέας ΙΙ (οικοδομικό τετράγωνο 6): ορίζεται αρτιότητα 10.000 m2 και αποτελείται από το οικοδομικό τετράγωνο: 06

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 40 m

2. Ποσοστό κάλυψης: 20%

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (νόμος 4067/2012)

4. Συντελεστής δόμησης: 0,1

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.