Προεδρικό διάταγμα 29/4/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το μέγιστο ύψος των οικοδομών που ανεγείρονται στις ειδικές θέσεις που σημειώνονται με διάστικτη σκιαγράφηση στο διάγραμμα, καθορίζεται όπως παρακάτω:

 

Ι. α) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στη βόρεια πλευρά της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βύρωνος και Φρύνιχου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 11 m.

 

Ως αφετηρία για τη μέτρηση του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου, των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Βύρωνος, που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

β) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στη βόρεια πλευρά της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο τμήμα τους μεταξύ των οδών Φρύνιχου και Λυσικράτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 11 m. Ως αφετηρία για τη μέτρηση του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Λυσικράτους και Λεωφόρου Αμαλίας, που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

γ) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στη βόρεια πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας στο τμήμα μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Γκούρα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 11 m. Ως αφετηρία για τη μέτρηση του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Γκούρα και Λεωφόρου Αμαλίας που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

δ) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών που ανεγείρονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Αμαλίας, Θαλού, Πιττακού και Γκούρα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 11 m. Ως αφετηρία για τη μέτρηση του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Θαλού και Λεωφόρου Αμαλίας που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

ε) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που ανεγείρονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρο Αμαλίας, Περιάνδρου, Πιττακού και Θαλού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 13,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Περιάνδρου και Λεωφόρου Αμαλίας που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

στ) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που ανεγείρονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρο Αμαλίας, Τσαγκάρη, Δαιδάλου και Περιάνδρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 13,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Τσαγκάρη και Λεωφόρου Αμαλίας που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

ζ) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που ανεγείρονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρο Αμαλίας, Δαιδάλου και Τσαγκάρη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 16,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Δαιδάλου και Λεωφόρου Αμαλίας που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

η) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δαιδάλου και Φιλελλήνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 21,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου της οδού Φιλελλήνων και Λεωφόρου Αμαλίας που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

ΙΙ. α) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών που έχουν πρόσοψη στην οδό Υπατίας και σε τμήμα της μήκους 47 m από την οδό Μητροπόλεως προς την οδό Απόλλωνος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 21,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται το μέσον της οικοδομικής γραμμής της οδού Υπατίας σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το παραπάνω τμήμα.

 

β) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στη πλατεία Μητροπόλεως από την οδό Υπατίας μέχρι την οδό Αγίας Φιλοθέης και στην ανατολική πλευρά της οδού Αγίας Φιλοθέης στο μεταξύ της πλατείας Μητροπόλεως και της οδού Απόλλωνος τμήμα της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 16,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Υπατίας και Πλατείας Μητροπόλεως που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

γ) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στην πλατεία Μητροπόλεως στο μεταξύ των οδών Αγίας Φιλοθέης και Παλαιολόγου Μπενιζέλου τμήμα της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 16,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτών λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Αγίας Φιλοθέης και Πλατείας Μητροπόλεως που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

δ) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στην πλατεία Μητροπόλεως στο μεταξύ των οδών Παλαιολόγου Μπενιζέλου και Άγγελου Βλάχου τμήμα της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 11,00 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Παλαιολόγου Μπενιζέλου και Πλατείας Μητροπόλεως που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

ε) Το μέγιστο ύψος των οικοδομών, που έχουν πρόσοψη στην πλατεία Μητροπόλεως στο μεταξύ των οδών Πανδρόσου και Ντέκα τμήμα της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το οριζόντιο επίπεδο που άγεται σε ύψος 16,50 m. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους αυτών λαμβάνεται η τομή των οικοδομικών γραμμών επί του πεζοδρομίου των οδών Πανδρόσου και Πλατείας Μητροπόλεως που ανήκουν σ' αυτό το τετράγωνο.

 

ΙΙΙ. Στις παραπάνω περιπτώσεις οικοδομών, στους τομείς Δ, Ε και ΣΤ ο τελευταίος επιτρεπόμενος όροφος κατασκευάζεται σε εσοχή και σε απόσταση 2,50 m από το κατακόρυφο επίπεδο της πρόσοψης του υποκειμένου ορόφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.