Προεδρικό διάταγμα 29/4/87

ΠΔ 29-04-1987: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων περιοχής Πλάκα της πόλεως των Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-04-1987: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων περιοχής Πλάκα της πόλεως των Αθηνών, (ΦΕΚ 468/Δ/1987), 25-05-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 1.

 

3. Την υπ' αριθμόν 632/1983 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων.

 

4. Το υπ' αριθμόν 31623/1713/21-04-1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και το υπ' αριθμόν 19182/1329/25-04-1986 έγγραφο του Γραφείου περιοχής Πλάκας προς το Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτουν ότι η τασσομένη από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 προθεσμία πέρασε άπρακτη.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 167/1983 και 304/1986 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 62/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-04-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.